نام کاربری شماره پرسنلی و کلمه عبور کد ملی متقاضی می باشد.
برای دانلود نرم افزار های تلفن های هوشمند از لینک های زیر استفاده کنید.